Múzeum Lipt. dediny v Pribyline ...

Múzeum v prírode je najnavštevovanejšou expozíciou Liptovského múzea. Okrem expozícií tradičného spôsobu života a zamestnania rôznych spoločenských a sociálnych vrstiev Liptova v minulosti má múzeum v prírode stálu ponuku programových podujatí podľa kalendára.
Objekty pochádzajú z niekoľkých liptovských dedín, ktoré boli zatopené vodnou priehradou Liptovská Mara. Sú to kópie originálnych stavieb s početnými pôvodnými prvkami. Okrem drevenej ľudovej architektúry tu nájdete rekonštrukcie dvoch originálnych stredovekých kamenných objektov - ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec.

Expozície bývania a spôsobu života rôznych sociálnych vrstiev obyvateľstva Liptova na prelome 19. a v prvej tretine 20. storočia dokumentujú bývanie bezzemka, stredného a bohatého roľníka, remeselníka, obecného richtára, dedinskú školu, atď. Atraktívne expozície bývania vyšších spoločenských vrstiev liptovského zemianstva sú v zemianskej kúrii z Paludze a v kaštieli z Parížoviec.

Pre žiakov základných a materských škôl, ako aj pre rodiny s deťmi sme pripravili náučný chodník kultúrno-vzdelávacích programov.

Projekt je zameraný na poznávanie prírody. Pozostáva z dvoch častí: informačného bodu a náučného chodníka.
Informačný bod bol vybudovaný v spolupráci s Tatranským národným parkom. Umiestnený je v dome, kde sa nachádza trojrozmerný textový a obrazový / fotodokumentačný/ materiál o okolitej prírode.
Náučný chodník tvorí labyrint chodníkov s rôznou štruktúrou povrchov – drevené hmoty /kôra, drevené štiepky, piliny/, prírodné hmoty /mach, tráva, ihličie/, geomorfné /piesok, štrk, kamenec, kamenná drť, hlina/. Súčasťou chodníka sú informačné tabule a potok s rôznymi typmi prechodov /mostík, lávka, brod/.

13.júna 2004 bola sprístupnená statická expozícia historického vozového parku Považskej železničky, ktorá od 1 svetovej vojny až do roku 1972 premávala z Liptovského Hrádku cez Liptovskú Tepličku až pod Kráľovu Hoľu, druhá vetva dolinami Čierneho Váhu takmer až na hranicu Horehronia a jedna z jej odbočiek viedla aj do Malužinej.

30.6.2004 bolo sprístupnené informačné centrum TANAP–u. Pre tieto účely bol rekonštruovaný objekt bývalého zariadenia staveniska tzv. sociálka , ktorá „špatila„ priestoru vedľa parižoveckého kaštieľa. Jedna časť expozície približuje prírodné krásy a hodnoty Tatranského národného parku a druhá hovorí o tom, ako človek v minulosti využíval toto územie. Informačné centrum bolo vybudované za finančnej podpory Dánskej agentúry pre životné prostredie /DANCE/.Pokračovaním expozície je náučný chodník určený predovšetkým pre rodiny s deťmi.

Služby: Odborný lektorský výklad, predaj propagačných materiálov a suvenírov, možnosť jazdy na koni, fotografovanie a filmovanie objednávok didaktických programov pre školy, sobášnych aktov v historických interiéroch kostola a kaštieľa, programové podujatia na objednávku.

Ponuka programov na objednávku pre cestovné kancelárie a kolektívy:

- rekonštrukcia ľudových zvykov a obradov,
- vystúpenie folklórnych skupín a súborov,
- ukážky ľudových remeselných techník, tkanie, paličkovanie, práca s drevom, ukážky práce s kovom a kožou, pletenie zo slamy a košíkov.

Špeciálne programy :

- pasovanie za rytiera - spoločenské stretnutie v slávnostnej sále kniežaťa J.Hunyadyho s prípitkom,
- posedenie v tradičnej pivnici - spojené s ochutnávkou vín a syrov,
- organový koncert - v ranno-gotickom kostole Panny Márie,
- interaktívne hry /hod bremenom, zatĺkanie klincov, kováčsky učeň ,popoluška, tkáčka, hrnčiarsky kruh/,
- ukážky tradičných remesiel – hrnčiarsky kruh,paličkovanie čipiek, tkanie tradičných, textílií, kováčska vyhňa,
- vystúpenie folklórnych súborov a hudobných skupín.
Otváracie hodiny:

LETNÁ SEZÓNA :

pondelok – až nedeľa

1.5. – 30.6. 9,00 - 16,30 hod.  /posledný vstup o 15,30 hod./
1.7. – 15.9. 9,00 – 20,00 hod. /posledný vstup o 19,00 hod./
16.9. – 31.10. 9,00 – 16,00 hod. /posledný vstup o15,00 hod/
1. 11. – 30. 4. 9,00 – 15,30 hod. /posledný vstup o 14,30 hod./