Skanzen Vlkolinec ...

Vlkolínec - živá obec pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, ktorá bola slovenskou vládou roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality a ako neporušený sídelný celok,.....
ktorý z hľadiska rovnorodosti  nie je porovnateľný s iným súborom domov. V rámci stredoeurópskeho územia bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva (výbor svetového dedičstva UNESCO schválil zápis Vlkolínca 11. decembra 1993 v Kolumbijskom meste Cartagene). Zapísanie do zoznamu potvrdzuje výnimočnosť a univerzálnu hodnotu kultúrnych alebo prírodných lokalít, ktoré vyžadujú ochranu v prospech celého ľudstva.


viac informácii: www.vlkolinec.sk